Please wait...


BM EN

MyRisk:

  • MyRisk adalah satu instrumen untuk mengetahui risiko mendapat jangkitan COVID-19 berdasarkan aktiviti dan tingkah laku anda.
  • Petunjuk risiko samada rendah, sederhana atau tinggi akan dipaparkan berdasarkan aktiviti dan tingkah laku anda.
  • MyRisk memberi panduan kepada individu yang berisiko mendapat jangkitan COVID-19 untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan agar mereka tidak terdedah kepada risiko mendapat jangkitan COVID-19.
MULA